Academie
HNN Gebied

Sociaal


In een circulaire economie werken we niet alleen zonder afval, maar ook zonder uitval. Participatie is ontzettend belangrijk om wijken en werklocaties te realiseren die passen bij de daadwerkelijke behoefte van (toekomstige) bewoners. Vanuit Het Nieuwe Normaal (HNN) verkennen we of er een relatie is met de maatschappelijke ambitie om inclusief te ontwikkelen.

Onderbouwing

Naast de reguliere inspraak en bezwaarprocedures kan participatie en inspraak bij een gebiedsontwikkeling op tal van manieren worden gefaciliteerd. Gebruikers, waaronder bewoners en werknemers, kunnen actief betrokken zijn bij verschillende aspecten van het project. Ze kunnen meedenken over het stedenbouwkundig plan, het programma zelf en de inrichting van de openbare ruimte. Deze betrokkenheid kan verder gaan dan alleen adviseren en meebeslissen: gebruikers kunnen actief bijdragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van specifieke kavels en gebouwen binnen het programma, evenals aan de inrichting van de openbare ruimte. Hun input helpt ervoor te zorgen dat de ontwikkeling aansluit bij hun behoeften en duurzaamheidsdoelstellingen.

Binnen een gebied kunnen verschillende ontwikkelvormen voor bouwkavels voorkomen. Deze omvatten ontwikkeling en exploitatie door wooncorporaties, marktpartijen, collectief particulier opdrachtgeverschap, mede-opdrachtgeverschap en coöperatieve ontwikkelingsvormen zoals een Community Land Trust of Wooncoöperaties. Elk model heeft zijn eigen kenmerken en doelstellingen. De keuze voor een specifiek model kan variëren, afhankelijk van de visie van de ontwikkelaars en de gemeente, evenals de behoeften van de gemeenschap.

Ook het exacte percentage van bouwgrond dat onder elk ontwikkelmodel valt kan variëren en hangt af van de specifieke plannen en doelstellingen van het gebied. Deze keuzes moeten zorgvuldig worden afgewogen en vereisen nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden om een gebalanceerde en duurzame ontwikkeling te waarborgen. Dit bevordert de betrokkenheid en tevredenheid van de gebruikers en zorgt dat duurzaamheid en circulariteit centraal staan in het ontwikkelingsproces.

We stellen hier dan ook open vragen om een rijk, kwalitatief beeld te krijgen van de manier waarop verschillende projecten inspraak, mee-ontwerpen en denkkracht van bewoners organiseren.

Vragenlijst projectevaluatie

Sociaal

Deel 1: Participatie

Vraag 1

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) meedenken? 

Denk aan het stedenbouwkundig plan en programma zelf, of de inrichting en invulling van de openbare ruimte.

Vraag 2

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) beslissen? 

Denk aan het programma (bijvoorbeeld van de plinten), de inrichting en invulling van de openbare ruimte.

Vraag 3

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) meewerken? 

Denk aan het ontwerpen en ontwikkelen van bepaalde kavels en gebouwen binnen het programma, of de inrichting en invulling van de openbare ruimte.

Deel 2: Eigendoms- en ontwikkelvormen

Vraag 4

Welke ontwikkelvormen zijn er te vinden in het gebied, wat betreft de bouwkavels? Denk aan:

  • Ontwikkeling en exploitatie  (verhuur of verkoop) door wooncorporaties
  • Ontwikkeling en exploitatie (verhuur of verkoop) door marktpartijen
  • Collectief particulier opdrachtgeverschap 
  • Mede-opdrachtgeverschap
  • Coöperatieve ontwikkelingsvormen zoals een Community Land Trust of Wooncoöperaties

Vraag 5

Welk percentage van de totale hoeveelheid bouwgrond wordt naar schatting ontwikkeld onder welk ontwikkelmodel?