Academie
HNN Gebied

Uitgangspunten


Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Het Nieuwe Normaal 1.0 is gelanceerd op 7 december 2023.

Voor toepassing van Het Nieuwe Normaal gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Geen totaalscore. De prestaties gelden voor individuele indicatoren, en zijn dus niet te combineren tot één (totaal)score. Het zijn immers verschillende aspecten met verschillende eenheden. 
  2. Geen rangorde. De prestaties hebben geen onderlinge rangorde. Ieder project kan een eigen prioritering aanbrengen, op basis van wat voor die specifieke omgeving en situatie relevant is. 
  3. Prestaties op individuele indicatoren. De prestaties op individuele indicatoren zijn haalbaar voor een project. Een parallel is de ‘tienkamp’: er zijn verschillende sporten (indicatoren) naast elkaar, waarbij voor iedere sport (indicator) een basisniveau gehaald moet worden. Vervolgens is het aan elk project en/of organisatie om op een aantal indicatoren uit te blinken.
  4. Versnellers en barrières. Naast de kwantitatieve data op indicatoren worden er ook geleerde lessen opgehaald. Deze input wordt gebruikt om ‘Versnellers’ en ‘Barrières’ op te halen op project- en organisatieniveau. Met die inzichten willen we de transitie naar circulair bouwen versnellen. 

Borging in beleid. Onze ambitie is om de gemeenschappelijke taal en prestaties op de vastgestelde en gedragen onderwerpen te laten borgen in beleid en regelgeving, zodat we met de hele sector verder kunnen versnellen op basis van alle ervaringen.