Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

Bekijk de concept versie van het Manifest

Het Nieuwe Normaal komt tot stand door bouwprojecten te evalueren. Vanuit de bouwpraktijk halen we op wat we verstaan onder circulair bouwen (over welke indicatoren gaat het), welk prestatieniveau we minimaal kunnen halen én welke methode gebruikt wordt om het prestatieniveau vast te stellen (en we daarmee projecten kunnen vergelijken).

Leidraden

Met Het Nieuwe Normaal werken we toe naar een eenduidige taal en nieuwe standaard op het gebied van circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling.

De eerste definitieve versie lanceren we eind 2023. Tot die tijd ontwikkelen we de systematiek inhoudelijk door op basis van voortschrijdend inzicht en creëren we inzicht in haalbare prestaties door projectevaluaties uit te voeren.