Academie

Circulaire ambities binnen handbereik

Een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector

De weg naar een duurzame bouwsector

Nederland circulair in 2050

De bouwsector gebruikt bijna de helft van de Nederlandse materiaalvraag en is verantwoordelijk voor meer dan 10% van de nationale CO2-uitstoot. Ons antwoord? Nederland circulair in 2050!

Sterker nog, daar is het huidige rijksbeleid op gericht: om de aarde niet langer uit te putten voorbij planetaire grenzen. Een duidelijk doel met aanpak op het gebied van gebouwen, gebieden en infrastructuur.

Om daar te komen, heb je eenheid in taal nodig voor een gelijk speelveld voor alle partijen uit de sector. Zo kan iedereen op eenduidige wijze beleid maken, opdrachten in de markt zetten en succesvol tenderen en inschrijven met circulaire producten en concepten.

GM

Een eenduidige taal

Jarenlange ervaring met (pilot)projecten laat zien dat circulair bouwen kan. Om op te schalen is een ‘level playing field’ nodig. Een eenduidige taal waarmee zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten waar zij aan toe zijn is cruciaal. Anders blijven we naast elkaar pilotten en het wiel opnieuw uitvinden. Juist door opdrachtgevers en opdrachtnemers is het initiatief genomen om een eenduidige taal voor circulair bouwen op te stellen: Het Nieuwe Normaal.

GM

Haalbare en ambitieuze prestatieniveaus

Om aan de slag te gaan met circulair bouwen, moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers afspraken kunnen maken over circulaire prestaties. In Het Nieuwe Normaal zijn daarom prestatieniveaus opgenomen, die gebruikt kunnen worden voor deze afspraken.

De prestatieniveaus zijn haalbaar én ambitieus. Haalbaar, omdat uit projectevaluaties blijkt dat het kan. En ambitieus, omdat deze een stap verder gaan dan de gebruikelijke wet- en regelgeving.

Het laatste nieuws

HNN

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En we houden je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en publicaties van Het Nieuwe Normaal