Academie
Verdieping

Het Nieuwe Normaal voor de kenners

Verdiep je in alles over HNN

GM

Juridische borging

Om prestaties op HNN mogelijk te maken, helpt het om deze vast te leggen in afspraken over bouwprojecten. De onderbouwing van de juridische borging laat zien op welke manieren HNN juridisch opgenomen kan worden in bouwprojecten.

GM

Rekeninstrumenten

Er zijn verschillende rekeninstrumenten waarmee prestaties op HNN kunnen worden doorgerekend. Deze instrumenten hebben verschillende uitgangspunten, en kunnen gebruikt worden voor verschillende indicatoren.

GM

Het Nieuwe Normaal vanuit kostenperspectief

Circulair bouwen levert veel waarde op, maar er staan ook kosten tegenover. Deze vind je in onderstaande onderbouwing van waarde en kosten.

GM

Handreiking aanbesteden met HNN

Wist je dat HNN uiterst geschikt is voor inkoop- en aanbestedingstrajecten? Als eenduidige taal tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers helpt het je heldere en duidelijke afspraken te maken over circulaire prestaties.

GM

Visie circulaire onderwijshuisvesting

Invest-NL doet vooronderzoek naar een programmatische aanpak voor de ontwikkeling van onderwijshuisvesting. Onderdeel daarvan is het creëren van inzicht in de rol van circulair en biobased bouwen. Dit visiedocument schetst een route hoe circulair en biobased bouwen in de aanpak geborgd kan worden.

GM

Praktijkvoorbeelden

Er zijn al talloze voorbeelden van mooie prestaties op HNN. Zo zijn verschillende woonconcepten doorgerekend op HNN. Ook worden praktijkvoorbeelden gebundeld in het HNN Praktijkboek.

GM

Onderbouwing

De indicatoren van HNN zijn onderbouwd met wetenschappelijke- en vakliteratuur. De prestatieniveaus zijn tot stand gekomen op basis van projectevaluaties. Beide in samenwerking met de TU Delft.​

GM

Europese raamwerken

Europees zijn er verschillende richtlijnen en raamwerken op het gebied van duurzaam bouwen, waaronder de CSRD en Taxonomie. Deze raamwerken hebben overeenkomsten en verschillen met HNN. Deze publicatie licht toe hoe HNN kan helpen om aan Europese richtlijnen te voldoen.

GM

Wetenschappelijke inzichten

Op basis van projectevaluaties van Het Nieuwe Normaal zijn randvoorwaarden voor circulair bouwen bepaald. Deze zijn door wetenschappers gepubliceerd in twee wetenschappelijke artikelen. Deze artikelen onderbouwen waarom de kans op succes voor een circulair project zonder deze randvoorwaarden minder groot is.

GM

Samenhang Akkoorden

Ook het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal werken aan verduurzaming van de bouwsector. Waar Het Nieuwe Normaal stuurt op bouwwerken, sturen de akkoorden aanvullend op materiaalprestaties. Met deze gezamenlijke analyse laten we de samenhang tussen beide initiatieven zien.

GM

Vergelijking met BREEAM-NL

Zowel BREEAM-NL als Het Nieuwe Normaal bieden een brede kijk op circulair bouwen. HNN is een raamwerk dat bestaat uit diverse indicatoren, BREEAM-NL een certificeringsmethode met een set criteria voor onder andere circulair bouwen. Met deze vergelijking laten we zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de methoden.