Academie
Over Het Nieuwe Normaal

Eenduidig, haalbaar, ambitieus

Een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen

Wat is Het Nieuwe Normaal?

Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen met haalbare én ambitieuze prestaties voor gebouwen, infra en gebied.

​HNN is een raamwerk gericht op de materialentransitie: het maakt circulair bouwen eenduidig en concreet. Ook is rekening gehouden met de duurzame context van een circulair project, zoals energie, water en stikstof.  Daarnaast worden versnellers in beeld gebracht. En omdat circulair bouwen over een nieuwe manier van werken gaat, worden ervaringen gedeeld over samenwerking in teams en binnen de organisatie. Zo wordt de relatie gelegd met sociale thema’s als re-integratie en participatie.  

HNN

Bekijk de introductievideo voor alles wat je moet weten over HNN

Samen versnellen naar een circulaire toekomst

Het Nieuwe Normaal-raamwerk

Het HNN-raamwerk beslaat 3 thema’s. Deze thema’s zijn uitgewerkt naar indicatoren waarmee de circulariteit van een project vastgesteld kan worden.
Milieu-impact

Het eerste thema gaat in op de totale milieu-impact, de CO2-uitstoot en de CO2-opslag van materialen.

Materiaalgebruik

Dit thema kijkt naar de herkomst van materialen, het aandeel gezonde materialen en de omgang met restmaterialen tijdens de bouw.

Waardebehoud

Het derde thema gaat in op het adaptief vermogen, de losmaakbaarheid en de hergebruikpotentie.

Het Nieuwe Normaal-raamwerk
GM

Duurzame context

Met de Duurzame context maken we inzichtelijk binnen welke context de prestaties op HNN tot stand zijn gekomen. 

Circulair bouwen alleen is immers onvoldoende voor de grote duurzaamheidsopgaven waar we voor staan. Een bouwproject vraagt om een integrale manier van kijken, in zowel ontwerp als realisatie, en is breder dan alleen een materiaalperspectief. 

Om deze duurzame context in beeld te krijgen, vragen we naar de thema’s energie, water en stikstof. In de leidraad die jij wil gebruiken vind je de verdere uitwerking. 

GM

Versnellers

Met de Versnellers maken we de niet-technische kant van circulair bouwen inzichtelijk.

Circulair bouwen is een maatschappelijke uitdaging waar intern nog niet altijd op gestuurd wordt. Dat maakt het doorvoeren van circulair bouwen binnen de organisatie lastig. We zijn daarom benieuwd of en in hoeverre maatschappelijke thema’s worden meegenomen en hoe daar richting aan wordt gegeven.

Om de Versnellers in beeld te krijgen, vragen we naar de thema's sociaal en management. Je vindt bij de leidraad die jij wil gebruiken de uitwerking die van toepassing is op jouw situatie.

De onderbouwing van HNN

Het raamwerk van HNN is opgesteld in samenwerking tussen Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. ​​

Adviseurs van deze bureaus hebben, in samenwerking met wetenschappers van de TU Delft, de indicatoren en bijbehorende meet- en bepalingsmethoden onderbouwd op basis van praktijkervaringen vanuit uitgevoerde evaluaties en literatuur. Ook zijn de prestatieniveaus van HNN versie 1.0 bepaald middels data-analyse. Dit is verwerkt in een apart document Onderbouwing Het Nieuwe Normaal, dat op korte termijn beschikbaar zal komen.

De uitgangspunten van HNN

De transitie naar circulair bouwen vraagt om een nieuwe manier van werken. Met de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal kiezen we voor een lerende aanpak, waarbij we de leidraden periodiek actualiseren op basis van voortschrijdend inzicht.

Daarbij zijn we transparant over de lessen die we geleerd hebben. Daarbij zetten wij ons in om de inzichten te borgen in sectorbreed beleid.

Bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande methodieken en rekeninstrumenten. Daarmee creëren we herkenbaarheid en vergroten we de haalbaarheid in de praktijk. De prestatieniveaus bepalen we op basis van praktijkprestaties, waarmee we laten zien wat er al mogelijk is.

HNN Trainingsdagen

Hoe kan ik mijn project circulair(der) realiseren?

Inkopers, tendermanagers en projectteam krijgen tijdens de HNN Trainingsdagen concrete maatregelen mee.
  • De indicatoren uit HNN zijn hierbij het vertrekpunt voor circulair bouwen; zowel de harde, technische kant als de zachte interventies op project- en organisatieniveau.

  • De kosten voor deelname aan een HNN-trainingsdag bedragen 500 euro (exclusief btw) per deelnemer.

  • Partners van Cirkelstad en deelnemers van het Samen versnellen-programma kunnen gratis aansluiten bij de HNN-trainingsdagen (en zonder beperking op aantal collega’s).

Meer weten over (deelname aan) de trainingsdagen? Stuur een bericht aan rutger@cirkelstad.nl.

Trainingsdag
26 Maart 2024 & 10 oktober 2024
Status
Plekken beschikbaar
Event gegevens
Tijd: 14.00 - 17.00
Locatie

Locatie: in/rond Utrecht