Academie

Blijven leren en verbeteren door evaluaties

Alles over projectevaluaties met Het Nieuwe Normaal

Sturen op circulariteit

De kracht van projectevaluaties

Het Nieuwe Normaal (HNN) is tot stand gekomen door bouwprojecten te evalueren van deelnemende partijen. Op basis van kennis en ervaringen van reële bouwprojecten zijn de indicatoren bekeken, de prestatieniveaus bepaald en de bepalingsmethoden vastgesteld. Daarmee blijven we dicht bij de bestaande tools uit de markt om projecten meer circulair uit te voeren.  Voor HNN is het cruciaal dat we projectevaluaties blijven afnemen. Zo kunnen we het raamwerk blijven doorontwikkelen en (waar mogelijk) prestatieniveaus blijven aanscherpen. Ook halen we daarmee deelbare praktijkervaring op bij het meer circulair maken van projecten.

Een projectevaluatie aanvragen

Met een projectevaluatie van HNN krijg je inzicht in de circulaire prestaties van jouw project en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van HNN.
Ben je partner van Cirkelstad? Dan krijg je jaarlijks 1 evaluatie gratis. Ben je (nog) geen partner van Cirkelstad of wil je extra evaluaties aanvragen? De kosten van een projectevaluatie bedragen 500 euro (exclusief btw).
Voorwaarden voor een projectevaluatie:
Je project is de DO-fase voorbij

Wanneer de financiële keuzes zijn gemaakt, kunnen we met enige zekerheid stellen dat de maatregelen ook gerealiseerd worden/zijn.

Je project valt onder een van de projectsoorten

Op dit moment ligt de nadruk van HNN op de nieuwbouw van gebouwen en infrastructuur. Een overzicht van passende projectsoorten vind je hier.​​

Je beschikt over voldoende data

Met voldoende gegevens over circulaire prestaties kan je in een evaluatie meer inzichten opdoen.

Een projectevaluatie aanvragen

Waarom een projectevaluatie laten uitvoeren?

Je leert waar je staat op projectniveau

Wat zijn de indicatoren die een project circulair maken? En wat heb je al wel en nog niet ingevuld? Krijg antwoord op deze vragen én feedback op jouw project.

Je ziet waar je staat op nationaal niveau

We zetten je projectscore af tegen de prestatieniveaus van HNN zodat je precies weet hoe je 't doet ten opzichte van andere partijen in Nederland. Waardevolle informatie.

Je ontdekt wat je (meer) zou kunnen doen

Scoor je (nog) onvoldoende op bepaalde indicatoren? Dan krijg je gericht advies over welke maatregelen je aanvullend of nog beter had kunnen inzetten.

Je krijgt toegang tot talloze tools

Van de Cirkelstad Academie tot de Interventietoolbox: jij kan aan de slag. Voor beleidsmakers en kwartiermakers kan het ook interessant zijn om een leertraject te boeken. In de basisopzet leer je met 10 zelf-geselecteerde partijen wat circulair bouwen voor jullie betekent.

GM

De projectevaluatie stap voor stap

  1. Inplannen - Een HNN-evaluator neemt contact met je op om de voorbereiding van de evaluatie in te plannen en een afspraak te maken voor het evaluatiegesprek.
  2. Voorbereiden - Ga uit van 3 tot 4 uur om de voorbereidende digitale vragenlijst in te vullen. Hoe meer data je beschikbaar hebt, hoe sneller het gaat.
  3. Evalueren - Tijdens een online gesprek van 2 uur worden jouw antwoorden uit de digitale vragenlijst doorlopen. De HNN-evaluator rondt vervolgens de evaluatie af.

Na afronding van de evaluatie ontvang je een samenvatting. Deze samenvatting bevat een visual die weergeeft hoe jouw project zich verhoudt tot het prestatieniveau van HNN. Per indicator waarop je mogelijk nog onder het prestatieniveau scoort, wordt verwezen naar maatregelen die je (een volgende keer) verder helpen. De feedback die je krijgt tijdens het evaluatiegesprek zijn geordend naar HNN, Duurzame conqtext en Versnellers.

Zij gaan voor je aan de slag

De HNN-evaluatoren

Een breed team van HNN-evaluatoren voert projectevaluaties uit. Deze professionals zijn werkzaam bij partners van Cirkelstad en hebben met succes de opleiding tot HNN-evaluator doorlopen.

Wil je in contact komen met één van de evaluatoren of zelf als evaluator aan de slag? Stuur een bericht aan hnn-evaluatie@cirkelstad.nl.

Alba conceptsBrinkC CreatorsCopper8DraaijerFlux PartnersMeijs IngenieursMetabolicRoyal HaskoningDHVVolantisWitteveen + Bos
HNN

Vraag direct een Evaluatie aan