Academie

Aan de slag

Hoe pas je HNN toe in bouwprojecten?

Met Het Nieuwe Normaal heb je een eenduidige taal om met circulair bouwen aan de slag te gaan. Je kan HNN in drie fasen van je project toepassen:
  1. Ambitiebepaling
  2. Partnerselectie
  3. Uitvoering
GM

Ambitiebepaling: indicatoren kiezen

In de Ambitiebepaling bepaal je met welke indicatoren uit HNN je aan de slag wilt. Deze kunnen verschillen per project. Werk je aan de nieuwbouw van een grondgebonden woningbouwproject? Stuur dan bijvoorbeeld op de materiaalgebonden CO2-uitstoot en op gezonde materialen. Werk je aan binnenstedelijke hoogbouw? Leg dan bijvoorbeeld de nadruk op de mate van aanpasbaarheid en losmaakbaarheid. En heb je een transformatie-opgave? Zet dan bijvoorbeeld in op maximaal hergebruik van vrijkomende materialen.

GM

Partnerselectie:
partijen uitdagen

Bij de selectie van een partij – eventueel samen met een plan – daag je de markt uit om zo hoog mogelijke circulaire prestaties te realiseren op de gekozen indicatoren. Dat kan door minimumeisen te stellen op basis van een referentie-ontwerp of door partijen uit te dagen in een aanbesteding. Wil je zo hoog mogelijke prestaties? Zorg dan dat circulariteit voldoende gewicht heeft in de aanbestedingscriteria. Borg de ingediende prestatieniveaus in de overeenkomst voor realisatie.

Meer weten?
GM

Uitvoering:
toetsen & evalueren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toets je of de prestaties ook daadwerkelijk worden bereikt. In deze fase treden er vrijwel altijd wijzigingen op in het ontwerp: zorg daarbij dat de toegezegde prestaties behouden blijven. Tegelijkertijd is circulair bouwen ook een leerproces. Blijf daarom met elkaar in gesprek en evalueer je project na afloop.

Je project evalueren?
GM

Voorbereiding: succesfactoren creëren

Op basis van wetenschappelijke inzichten zijn succesfactoren voor circulair bouwen bepaald. Deze succesfactoren helpen om de juiste voorbereidingen te doen voor een circulair bouwproject, zowel op project- als organisatieniveau.

Meer weten?