Academie

Rekeninstrumenten

Reken je prestaties door op Het Nieuwe Normaal

Om te bepalen wat prestaties zijn op Het Nieuwe Normaal (HNN), is het nodig om deze te berekenen. Er zijn diverse rekeninstrumenten beschikbaar om HNN-prestatieniveaus inzichtelijk te maken. Wel zijn er verschillen tussen de rekeninstrumenten: sommige instrumenten kunnen prestaties op vrijwel alle onderwerpen berekenen, waar andere instrumenten prestaties inzichtelijk maken op 1 of enkele indicatoren. 

In onderstaand overzicht is aangegeven welke indicator door welk instrument berekend kan worden. Daarbij zijn de rekeninstrumenten BCI Gebouw, GPR Gebouw en Madaster meegenomen.

Indicator 
BCI Gebouw 
GPR Gebouw 
Madaster 
MPG 
Materiaalgebonden CO2-uitstoot 
Materiaalgebonden CO2-opslag 
 
Circulair materiaalgebruik 
Adaptief vermogen 
 
 
Losmaakbaarheid 
Hergebruikpotentie 
Omgang restmateriaal bouw 
 
 
 
Omgang restmateriaal sloop 
 
 
 
Gezonde materialen 
 
 
 

Toelichting 

Elk rekeninstrument heeft een eigen doel en achtergrond: 

  • BCI Gebouw – ontwikkeld door Alba Concepts – is ontwikkeld om de circulariteitsprestatie van gebouwen uit te kunnen rekenen. Deze circulariteitsprestatie kan worden uitgedrukt in meerdere deelgetallen, zoals vanuit Het Nieuwe Normaal, of in één totaalscore van de Building Circularity Index
  • GPR Gebouw – ontwikkeld door W/E adviseurs – is ontwikkeld om inzicht te geven in de brede duurzaamheidsprestaties van een gebouw. GPR Gebouw is gecertificeerd instrumenthouder om wettelijke MPG-berekeningen te kunnen maken. Naast de prestatie op materialen zijn ook prestaties op andere duurzaamheidsthema’s, zoals energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde inzichtelijk te maken. 
  • Madaster is ontwikkeld om inzicht te geven in de materiaalsamenstellingen van gebouwen door het maken van materiaalpaspoorten. Op basis van de digitale gebouwontwerpen kunnen ook circulaire prestaties, waaronder enkele onderwerpen vanuit HNN, inzichtelijk worden gemaakt.