Academie
HNN Gebied

Herkomst materialen


De keuze voor het type materiaal is een belangrijk onderdeel van circulaire gebiedsontwikkeling. Zo voorkomt de toepassing van hergebruikt materiaal nieuwe productie en zorgt inzet van meer biobased materiaal voor CO2-vastlegging. Nieuw in te brengen materialen in gebouwen en de openbare ruimte zijn dan ook liefst zo veel mogelijk afkomstig van hernieuwbare bronnen (bio-based bouwmaterialen zoals hout) of van secundaire bronnen (vanuit hergebruik of recycling); primaire grondstoffen worden waar mogelijk vermeden.

Principe

Ontwerp en bouw met zo'n hoog mogelijk aandeel verantwoorde herkomst materialen: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

CB ‘23 Leidraad meten van circulariteit, versie 3.0

Onderbouwing

De herkomst van materialen wordt inzichtelijk gemaakt in een levenscyclusanalyse (LCA). Deze komt terug in onder meer de Material Circularity Indicator (MCI) van de EllenMacArthur Foundation en Granta Design. Zowel LCA’s als de MCI richten zich beperkt op de biologische cycli van de circulaire economie.

Platform CB ’23 definieert de biologische cyclus door indicatoren toe te voegen over hernieuwbaar materiaal. Voor HNN sluiten we aan bij deze definitie vanuit CB’23 (leidraad Meten van Circulariteit). Daarbij drukken we het percentage uit in massa (kg).

Verschillende soorten materiaalgebruik (CB'23: Leidraad Meten van Circulariteit)

Toelichting

 1. Het sturen op materiaalgebruik gaat altijd in samenhang met sturen op andere indicatoren, zoals de milieu-impact en/of losmaakbaarheid. Ander materiaalgebruik is immers geen doel op zich, maar kan andere ambities en thema’s versterken. 
 2. Huidige databases (NIBE/NMD) maken geen onderscheid tussen nieuw niet-hernieuwbaar en nieuw hernieuwbaar materiaal. Hierdoor is het aandeel biobased materiaal in samengestelde producten niet te bepalen - en dat maakt het lastig om deze waarde precies vast te stellen.
 3. Wij hanteren de definitie van 'op een menselijke tijdschaal', in lijn met CB’23 en andere standaarden.

Vragenlijst projectevaluatie

Herkomst materialen

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent bouwen met hergebruikt, hoogwaardig gerecycled of biobased materiaal voor de gebouwen in het gebied?Geef maximaal 3 ambities aan.

Verificatiemethode

 • Ontwikkelstrategie
 • Uitvraag / tender
 • Anders, namelijk ….

Vraag 2

Welke objecten in de openbare ruimte worden (grotendeels) met biobased, hergebruikt of hoogwaardig gerecycled materiaal gebouwd? Noem er maximaal 5.

Verificatiemethode

 • Ontwikkelstrategie
 • Uitvraag / tender
 • Anders, namelijk …

Vraag 3

Welke concrete ambities zijn gesteld die bijdragen aan circulair materiaalgebruik? Noem er maximaal 3.

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is het percentage van gebruikte bouwmaterialen dat hoogwaardig circulair is of hernieuwbaar? Geef dit aan op basis van het gewicht (kg) van de gebruikte bouwmaterialen. Of, als dit niet beschikbaar is, op basis van het percentage van het totale aantal m2 BVO kavels waarin via de gronduitgifte of anterieure overeenkomsten voorwaarden zijn gesteld om dergelijk materiaalgebruik te garanderen; criterium is daarbij als volgt:

 • Bij circulair (gerecycled of hergebruikt) materiaal tenminste 5% van de totale massa, dit is geborgd in gronduitgiftevoorwaarden.
 • Bij hernieuwbaar (biobased) materiaal tenminste 50% van het totale volume (exclusief fundering en parkeergarages) bestaat uit hernieuwbare materialen, dit is geborgd in gronduitgiftevoorwaarden.

Verificatiemethode

 • Berekening op basis van materiaalstaat of materialenpaspoort
 • Berekening op basis van de Building Circularity Index (BCI)
 • Eigen berekening, op basis van CB ‘23 Leidraad meten van circulariteit, versie 3.0
 • Anders, namelijk ….

Vraag 2

Wat is het percentage hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled en natuurlijk materiaal in de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Geef voor rijbanen, roetgangersgebied en -paden en fietspaden aan welk percentage van het gewicht of totale aantal m3 van de relevante objecten in de openbare ruimte.

Verificatiemethode

 • Berekening op basis van materiaalstaat of materialenpaspoort
 • Berekening op basis van de Building Circularity Index (BCI)
 • Eigen berekening, op basis van CB ‘23 Leidraad meten van circulariteit, versie 3.0
 • Anders, namelijk ….

Vraag 3

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan circulair materiaalgebruik? Noem er maximaal 3.