Academie
HNN Gebied

Water


Het watergebruik van een gebied is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsprestatie. Zoet water wordt immers schaarser als gevolg van hogere temperaturen en langer aanhoudende droogtes. Er zijn veel kansen om tijdens het realiseren van een gebied het watergebruik te minimaliseren en nutriënten- en waterkringlopen te sluiten. In Het Nieuwe Normaal (HNN) vragen we deze uit als ‘context’. Wel voegen we voor de kwantitatieve vragen meetbare indicatoren toe die gebruikt kunnen worden om op te sturen. Het gebiedsniveau heeft namelijk andere potentie voor kringloopsluiting van water dan gebouw- of objectniveau.

Onderbouwing

In BREEAM wordt gevraagd naar enkele prestaties op het gebied van water; andere methoden hebben nog geen expliciete KPI’s ontwikkeld. Het voorstel is daarom om aan te sluiten bij de vragen die worden gesteld vanuit BREEAM.

Daarnaast wordt in de vragenlijst voor HNN Gebied gevraagd naar ontwerpkeuzes om de water- en nutriëntenkringloop te sluiten. 

Vragenlijst projectevaluatie

Water

Planfase

Vraag 1

Wat is op basis van het huidige ontwerp het waterverbruik van de gebouwen in het gebied? Gebruik hiervoor de BREEAM WAT 01-rekentool.

Dit is een methode voor het beoordelen van de waterefficiëntie in de meest voorkomende gebouwtypen. De rekentool berekent het waterverbruik op grond van standaardgegevens voor sanitaire voorzieningen en de bezettingsgraad van het gebouw. Tel het waterverbruik van de gebouwen in het gebied bij elkaar op.

Verificatiemethode

  • BREEAM WAT 01 rekentool

Vraag 2

Wat is op basis van het huidige ontwerp het waterverbruik van de openbare ruimte? Vul het totale waterverbruik van de gemeenschappelijke faciliteiten en de openbare ruimte in.

Verificatiemethode

  • BREEAM-NL Gebied BRO 04

Vraag 3

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent het hergebruiken van regen- en grijswater? Noem maximaal 3 ambities.

Verificatiemethode

  • Stedenbouwkundig plan
  • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds

Vraag 4

Hoe is getracht de water- en nutriënten kringloop (gedeeltelijk) te sluiten in het gebied, bijvoorbeeld met sanitatie of infiltratie? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes

Verificatiemethode

  • Stedenbouwkundig plan
  • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is het waterverbruik van de gebouwen in het gebied? Gebruik hiervoor de BREEAM WAT 01-rekentool.

Dit is een methode voor het beoordelen van de waterefficiëntie in de meest voorkomende gebouwtypen. De rekentool berekent het waterverbruik op grond van standaardgegevens voor sanitaire voorzieningen en de bezettingsgraad van het gebouw. Tel het waterverbruik van de gebouwen in het gebied bij elkaar op.

Verificatiemethode

  • BREEAM WAT 01 rekentool  

Vraag 2

Wat is het waterverbruik van de openbare ruimte? Vul het totale waterverbruik van de gemeenschappelijke faciliteiten en de openbare ruimte in.

Verificatiemethode

BREEAM-NL Gebied BRO 04

Vraag 3

Wat is het aandeel van het totale waterverbruik van het gebied afkomstig van regen- en grijswater? Vul een percentage in, waarbij het waterverbruik afkomstig van regen- en grijswater uitgedrukt is als percentage van het totale waterverbruik van het gebied.

Verificatiemethode

  • BREEAM WAT 01 rekentool

Vraag 4

Welke maatregelen zijn toegepast om de water- en nutriëntenkringloop (gedeeltelijk) te sluiten in het gebied? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Verificatiemethode

  • Stedenbouwkundig plan
  • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds