Academie
HNN Gebied

Materiaalgebonden CO2-uitstoot


Voor het voorkomen van verdere klimaatverandering is CO2-opname uit de atmosfeer van groot belang. Materiaalgebonden CO2-opslag geeft aan hoeveel CO2 is opgenomen tijdens de groei van een biobased product, waarmee deze CO2 dus ‘opgeslagen’ ligt in het gebouw of het object in de openbare ruimte gedurende de levensduur. Materiaalgebonden CO2-opslag wordt ook wel Construction Stored Carbon (CSC) genoemd.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Onderbouwing

De opslag van CO2 is ontzettend belangrijk om verdere klimaatverandering te voorkomen. De langdurige opslag van CO2 in gebouwen en objecten in de openbare ruimte door de toepassing van biobased bouwmaterialen (zoals hout en vezelgewassen) draagt daaraan bij. Op korte termijn is de opslag van CO2 een manier om de resterende uitstoot te compenseren; op langere termijn is het een manier om netto CO2 uit de atmosfeer te halen.​​

Toelichting

  1. Het berekenen van de mate van CO2-opslag in gebouwen is relatief nieuw; meet- en bepalingsmethoden hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling. 
  2. Voor het bepalen van de CO2-opslag, hanteren we op dit moment de rekenmethodiek die - in opdracht van het Ministerie van BZK - is opgesteld door SGS Search. De doorontwikkeling van deze methodiek wordt meegenomen in nieuwe versies van HNN.  
  3. Een belangrijke kanttekening is dat in de huidige bepalingsmethode de vastleggingsfactor ontbreekt. Dit is de compensatie voor CO2-uitstoot als gevolg van het oogsten en verwerken van hout: denk aan rotting van wortelstelsel en verbranding van bast. Deze vastleggingsfactor is cruciaal om te kunnen rekenen met de juiste hoeveelheid CO2-opslag.

Downloads

Onderzoeksrapport koolstofvastlegging

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Materiaalgebonden CO2-uitstoot

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent Materiaalgebonden CO2-opslag van de gebouwen in het gebied? Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

  • Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Vraag 2

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent Materiaalgebonden CO2-opslag van de objecten in de openbare ruimte? Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

  • Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Vraag 3

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO₂ op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in  de gebouwen in het gebied. 

Vraag 4

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO₂ op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in de objecten in de openbare ruimte in het gebied.

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is de Materiaalgebonden CO2-opslag van de gebouwen in het gebied? Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

  • Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Vraag 2

Wat is de Materiaalgebonden CO2-opslag van de objecten in de openbare ruimte Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

  • Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Vraag 3

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO₂ op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in de gebouwen in het gebied.

Vraag 4

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO₂ op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in de objecten in de openbare ruimte in het gebied.