Academie
HNN Gebied

Management


Het management van een project is cruciaal in het realiseren van circulaire ambities. Als onderdeel van de projectevaluaties vragen we daarom naar de verschillende zaken die raken aan de projectorganisatie.

Onderbouwing

In aanbestedingen voor openbare ruimtes en bouwkavels kan actief worden gestuurd op duurzaamheid en circulariteit, met zware weging van gunningscriteria zoals materiaalkeuze en milieueffecten. Gebiedsbrede normen en doelstellingen kunnen zorgen voor consistentie.

Innovatie kan worden gestimuleerd in aanbestedingsprocedures en de Total Cost of Ownership (TCO) kan worden meegenomen als criterium. Meerkosten voor duurzaamheid en circulariteit kunnen in de Grondexploitatie (GREX) worden opgenomen. Ontwikkelaars kunnen worden beloond voor het behalen van doelstellingen.

De ontwikkelstrategie biedt flexibiliteit tussen fases, en de gemeente speelt een actieve rol in duurzaamheidsborging. Duurzame koplopers kunnen worden betrokken. Een circulaire gebiedsontwikkeling vereist dat partners buiten traditionele rollen treden. En kennisdeling en data-beheer bevorderen duurzaamheid en circulariteit op de lange termijn.

Vragenlijst projectevaluatie

Management

Deel 1: Gronduitgifte en aanbesteding van werken

Vraag 1

Hoe is voor de aanbesteding van de werken in de openbare ruimte gestuurd op duurzaamheid en circulariteit? Welke gunningscriteria en weging wordt gehanteerd op het gebied van circulariteit? Gelden er gebiedsbrede normen en doelstellingen of gunningscriteria die bij elke aanbesteding moeten worden meegenomen?

Vraag 2

Hoe is voor de aanbesteding van de bouwkavels  in het gebied gestuurd op duurzaamheid en circulariteit? Welke gunningscriteria en weging wordt gehanteerd op het gebied van circulariteit? Gelden er gebiedsbrede normen en doelstellingen of gunningscriteria die bij elke aanbesteding moeten worden meegenomen?

Vraag 3

Hoe is binnen de aanbestedingsprocedure  van de werken in de openbare ruimte gestuurd op innovatie?

Denk bijvoorbeeld aan marktconsultaties, functioneel/prestatiegericht aanbesteden, concurrentiegerichte dialoog, raamcontracten die langdurige innovatie stimuleren.

Vraag 4

Hoe is binnen de aanbestedingsprocedure van de bouwkavels gestuurd op innovatie?

Denk bijvoorbeeld aan marktconsultaties, functioneel/prestatiegericht aanbesteden, concurrentiegerichte dialoog en raamcontracten die langdurige innovatie stimuleren.

Vraag 5

Is de Total Cost of Ownership meegenomen als gunningscriterium bij de aanbesteding van de werken in de openbare ruimte?

Vraag 6

Is de Total Cost of Ownership meegenomen als gunningscriterium bij de aanbesteding van de bouwkavels?

Vraag 7

Hoe zijn de mogelijke meerkosten van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit meegenomen in de Grondexploitatie (GREX) en in eventuele kortingen op de grondprijs bij het behalen van deze doelstellingen door ontwikkelaars van delen van het gebied?

Deel 2: Ontwikkelstrategie, fasering en samenwerking

Vraag 8

Hoe wordt binnen de ontwikkelstrategie en de fasering van de gebiedsontwikkeling gestuurd op duurzaamheid? Is er tussen de verschillende fases ruimte voor het bijstellen van de ambities en plannen?

Vraag 9

Wat is de rol van de gemeente bij het borgen en helpen realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor de ontwikkeling?

Vraag 10

Gaat het hier puur om het scheppen van randvoorwaarden of heeft ze een actieve rol, bijvoorbeeld door een gronddepot of ruimte en infrastructuur voor hergebruik en recycling van bouwmaterialen en sloopafval (bouwhub) beschikbaar te stellen?