Academie
HNN Gebied

Hergebruikpotentie


Hergebruik en recycling van producten en materialen is de basis van een circulaire economie. Dat betekent dat wanneer nieuwe gebouwen het einde van hun levensduur hebben bereikt, hoogwaardig hergebruik mogelijk moet zijn. Alleen zo kunnen we met minimale impact de toekomstige bouw realiseren.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo groot mogelijke losmaakbaarheid

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Afvalscenario's uit Levenscyclusanalyse (LCA)

Onderbouwing

De hergebruikpotentie geeft het einde-levensduurscenario van producten weer als massapercentage. Het einde-levensduurscenario wordt uitgedrukt in:

 • Hergebruiken: materiaal waarvan hergebruik van de bouwcomponenten, -producten of -elementen het meest realistische scenario is. 
 • Recyclen: materiaal waarvan recycling het meest realistische scenario is. 
 • Verbranden: materiaal waarvan verwerking in een verbrandingsoven voor energiewinning het meest realistische scenario is. 
 • Storten: materiaal waarvan afvoer naar de stort het meest realistische scenario is.

De indicator Hergebruikpotentie in HNN is de som van het massapercentage met een hergebruik- en een recyclingscenario. 

Toelichting

 1. In de basis wordt de hergebruikpotentie berekend met forfaitaire waarden voor het einde-levensduur scenario. Deze waarden volgen uit het afvalscenario van een Levenscyclusanalyse (LCA). Producenten kunnen afwijken van deze forfaitaire waarden met een eigen onderbouwing, die wordt erkend door een onafhankelijk (LCA-)expert. 
 2. Het is onmogelijk om het daadwerkelijke einde-levensduurscenario te bepalen voor individuele bouwproducten en -materialen in gebouwen. Dit valt namelijk buiten de directe invloed van de ontwerpende en bouwende partij; het is immers niet met zekerheid te stellen wat er over tientallen jaren gebeurt en welke (nieuwe) technieken dan worden toegepast. Deze waarde blijft daarom een inschatting.
 3. Deze indicator sluit aan bij de leidraad Meten van Circulariteit van Platform CB’23, versie 2.0. Sindsdien is versie 3.0 van deze leidraad verschenen en is de methodiek veranderd; de hergebruikpotentie is gecombineerd met onder meer aspecten die raken aan de losmaakbaarheid en het toekomstig waardebehoud. Om binnen HNN overlap tussen de verschillende indicatoren te voorkomen, is gekozen hier met HNN 1.0 niet bij aan te sluiten.

Vragenlijst projectevaluatie

Hergebruikpotentie

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de hergebruikpotentie van de toegepaste materialen in de gebouwen aan het einde van de levensduur?

Verificatiemethode

 • Ontwikkelstrategie
 • Uitvraag / tender
 • Anders, namelijk...

Vraag 2

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de hergebruikpotentie van de toegepaste materialen in de openbare ruimte aan het einde van de levensduur? 

Verificatiemethode

 • Ontwikkelstrategie
 • Uitvraag / tender
 • Anders, namelijk...

Vraag 3

Wat zijn op basis van het huidige ontwerp de belangrijkste gebouwen of objecten in de openbare ruimte met een hoge hergebruikpotentie aan het einde van de levensduur? Noem er maximaal 5.

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is de hergebruikpotentie van de toegepaste materialen in de gebouwen in het gebied aan het einde van de levensduur? Geef dit aan op basis van de massa (kg).

Verificatiemethode

 • Contractuele afspraken

 • Berekening op basis van materiaalstaat of materialenpaspoort

 • Eigen berekening, op basis van Leidraad Meten van circulariteit (CB’23, versie 2.0)

 • Anders, namelijk...

Vraag 2

Wat is de hergebruikpotentie van de toegepaste materialen in de openbare ruimte aan het einde van de levensduur? Geef dit aan op basis van de massa (kg).

Verificatiemethode

 • Contractuele afspraken

 • Eigen berekening, op basis van Leidraad Meten van circulariteit (CB’23, versie 2.0)

 • Anders, namelijk...

Vraag 3

Wat zijn de belangrijkste gebouwen of objecten in de openbare ruimte met een hoge hergebruikpotentie? Noem er maximaal 5.