Academie
HNN Gebied

Energie


De energieprestatie van een gebied bepaalt in belangrijke mate de milieu-impact tijdens gebruik: dit is een rechtstreeks gevolg van het energieverbruik. In Het Nieuwe Normaal (HNN) vragen we deze daarom uit als ‘context’. Wel voegen we voor de kwantitatieve vragen meetbare indicatoren toe die gebruikt kunnen worden om op te sturen. Op gebiedsniveau zijn er namelijk andere kansen voor kringloopsluiting van energie dan op gebouw- of objectniveau.

Onderbouwing 

In landelijke regelgeving zijn bepalingsmethodes opgesteld voor BENG-1, BENG-2 en BENG-3. Bovendien worden de grenswaarden de komende jaren naar verwachting verder aangescherpt. Om vanuit het hele gebied te kunnen sturen op een zo laag mogelijke energieprestatie, wordt ook binnen HNN een standaard opgesteld voor de meetbare prestaties. 

Vragenlijst projectevaluatie

Energie

Planfase

Vraag 1

Welke ambities zijn er gesteld omtrent het totale gebouwgebonden energieverbruik van het gebied?

Verificatiemethode

 • Ambities en doelen in het Stedenbouwkundig Plan/Stedenbouwkundig Programma van eisen
 • Ambities en doelen in de ontwikkelstrategie
 • Voorwaarden voor gronduitgifte (geheel of op kavelniveau)
 • Gegevens uit een haalbaarheidsstudie
 • Anders, namelijk…

Vraag 2

Wat is op basis van het huidige ontwerp het primair fossiel energiegebruik van het gebied?

Verificatiemethode

 • Ambities en doelen in het Stedenbouwkundig Plan/Stedenbouwkundig Programma van eisen
 • Ambities en doelen in de ontwikkelstrategie
 • Voorwaarden voor gronduitgifte (geheel of op kavelniveau)
 • Gegevens uit een haalbaarheidsstudie
 • Anders, namelijk…

Vraag 3

Wat is op basis van het huidige ontwerp het totale energieverbruik in de openbare ruimte?

Verificatiemethode

 • BREEAM-NL Gebied BRO 2
 • Anders, namelijk…

Vraag 4

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent het aandeel hernieuwbaar opgewekte energie in het gebied, in, op of aan de gebouwen, en in de openbare ruimte?

Verificatiemethode

 • Ambities en doelen in het Stedenbouwkundig Plan/Stedenbouwkundig Programma van eisen
 • Ambities en doelen in de ontwikkelstrategie
 • Voorwaarden voor gronduitgifte (geheel of op kavelniveau)
 • Gegevens uit een haalbaarheidsstudie
 • Anders, namelijk…

Vraag 5

Welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt om de hernieuwbare energieproductie in het gebied te maximaliseren? Noem de belangrijkste 3.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Ontwikkelstrategie
 • Anders, namelijk…

Vraag 6

Welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt om de energiekringloop te sluiten? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Voorbeeld: energiezuinig ontwerp van alle gebouwen in het gebied, het optimaal oriënteren van gebouwen en bouwblokken voor de productie van zonne-energie en/of warmte-instraling / beperken van verliezen, infrastructuur (warmtenetten, WKO, TEO TEA) om energie op te wekken, op te slaan of restwarmte te benutten.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Anders, namelijk…

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is het totale gebouwgebonden energieverbruik in het gebied?

Verificatiemethode

 • BENG-berekening
 • EPC-berekening
 • NTA 8800 / GPR Gebouw Certificaat
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie EN 01
 • Een combinatie van bovenstaande verificatiemethoden, namelijk …

Vraag 2

Wat is het primair fossiel energiegebruik van de gebouwen in het gebied?

Verificatiemethode

 • BENG-berekening
 • EPC-berekening
 • NTA 8800 / GPR Gebouw Certificaat
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie EN 01

Vraag 3

Wat is het totale energieverbruik in de openbare ruimte?

Verificatiemethode

 • Aantonen met berekening
 • BREEAM-NL Gebied BRO 2

Vraag 4

Wat is het aandeel hernieuwbaar opgewekte energie in het gebied, in, op of aan de gebouwen, en in de openbare ruimte?

Verificatiemethode

 • BENG-berekening
 • EPC-berekening
 • NTA 8800 / GPR Gebouw Certificaat
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie EN 01

Vraag 5

Hoe is de hernieuwbare energieproductie in het gebied gemaximaliseerd? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds

Vraag 6

Hoe is met infrastructuur getracht de energiekringloop te sluiten? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds