Academie
HNN Gebied

Materiaalgebonden CO2-uitstoot


Bij Materiaalgebonden CO2-uitstoot ligt de focus op het eerste deel van de levenscyclus: de productie- en bouwfase. Daarmee ontstaat inzicht in de CO2-uitstoot, van grondstofwinning tot en met realisatie. Deze materiaalgebonden CO2-uitstoot in productie en bouw wordt ook wel embodied carbon genoemd.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Onderbouwing

In de verduurzaming van de bouw wordt steeds sterker gestuurd op de CO2-uitstoot. Voor opdrachtgevers, bouwers en ontwikkelaars is de CO2-uitstoot van de productie (van bouwmaterialen) en de realisatie (van gebouwen en objecten in de openbare ruimte) het meest eenvoudig om te beïnvloeden. 

Deze CO2-uitstoot wordt inzichtelijk gemaakt vanuit het Paris Proof Protocol, ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC) en NIBE. Deze is vrijwel identiek aan de CO2-uitstoot in Module A (A1-A5) van de MPG. Er zijn landelijk discussies om van deze embodied carbon een aanvullende MPG-indicator te maken.

Toelichting

 1. We sluiten aan bij de nationale trend om perk en paal te stellen aan de CO2-uitstoot in de bouwfase. Om te voorkomen dat dit leidt tot aanvullende milieu-impact op andere gebieden, is het belangrijk om hier in combinatie met de reguliere MPG op te sturen 
 2. Er zijn twee kleine verschillen tussen de Paris Proof-methodiek en het rapporteren van de CO2-uitstoot uit Module A van een MPG-berekening:
  • Binnen de Paris Proof-methodiek worden ook installaties meegenomen die conform Bouwbesluit niet verplicht zijn; deze zitten niet in de MPG-berekening. Denk bijvoorbeeld aan extra zonnepanelen buiten de gestelde aantallen vanuit de BENG-regelgeving
  • In de MPG (Module A) zitten ook milieu-impacts die gaan over de vervanging tijdens de levensduur (A1 – A3); dit is niet in lijn met de intentie van het stelsel. In de Paris Proof-methodiek zijn uitsluitend vervangingen van de eerste 30 jaar meegenomen. Daarmee lijkt het verschil dus beperkt.

Downloads

Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Materiaalgebonden CO2-uitstoot

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de Materiaalgebonden CO2 uitstoot van de gebouwen in het gebied?Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

 • Paris Proof-berekening (op basis van Paris Proof Protocol)
 • MPG-berekening

Vraag 2

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de objecten in de openbare ruimte? Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

 • Paris Proof-berekening (op basis van Paris Proof Protocol)
 • MPG-berekening

Vraag 3

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de Materiaalgebonden CO2 uitstoot van de gebouwen in het gebied? Noem er maximaal drie.

Vraag 4

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Noem er maximaal 3.

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de gebouwen in het gebied? Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

 • Paris Proof-berekening (op basis van Paris Proof Protocol)
 • MPG-berekening

Vraag 2

Wat is de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

 • Paris Proof-berekening (op basis van Paris Proof Protocol)
 • MKI-berekening

Vraag 3

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de gebouwen in het gebied? Noem er maximaal 3.

Vraag 4

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de Materiaalgebonden CO2-uitstoot van de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Noem er maximaal 3.