Academie
HNN Gebied

Totstandkoming


Het Nieuwe Normaal is opgesteld op basis van praktijkervaringen en projectevaluaties. In deze projectevaluaties zijn inzichten en prestatieniveaus van ontworpen en gerealiseerde projecten uitgevraagd.

HNN Raamwerk 

Bij het bepalen van het raamwerk sluit Het Nieuwe Normaal zo veel mogelijk aan bij bestaande meet- en bepalingsmethodes, die (onderdelen van) circulair bouwen inzichtelijk maken. Voor iedere meet- en bepalingsmethode is gekozen voor de best passende en beschikbare in de markt.

HNN Prestatieniveaus

De prestatieniveaus voor Het Nieuwe Normaal zijn vastgesteld op basis van projectevaluaties en aanvullende data. Daarbij is de volgende aanpak gevolgd:

  • De basis van de onderbouwing wordt gevormd door de kwantitatieve uitkomsten van projectevaluaties, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 
  • De prestatieniveaus zijn aangescherpt en nader onderbouwd op basis van aanvullende databronnen vanuit opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere partijen uit de bouwsector. Ook is data vanuit de BCI Gebouw database meegenomen.
  • Voor indicatoren waarvoor er te weinig of géén kwantitatieve data beschikbaar is, is met expert judgement een oordeel gevormd.

De totstandkoming van de prestatieniveaus is nader toegelicht in het HNN Onderbouwingsrapport.

Partijen

De evaluaties zijn uitgevoerd door de adviesbureaus die betrokken zijn bij Het Nieuwe Normaal, ondersteund door de TU Delft. Een overzicht van deze bureaus is te vinden op deze pagina.