Academie
HNN Gebied

Milieuprestatie Gebouwen en Milieu Kosten Indicator


Bij circulaire gebiedsontwikkeling wordt de milieu-impact van een ontwikkeling zoveel mogelijk beperkt. Deze milieu-impact wordt uitgedrukt in de MPG (B&U) en MKI (GWW). De MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Voor werken in de openbare ruimte wordt, net als bij individuele infrastructurele projecten, gekeken naar de MKI (Milieu Kosten Indicator). De MKI weegt alle relevante milieueffecten over de levenscyclus van een product en drukt deze uit in euro’s.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en Milieu Kosten Indicator (MKI)

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde)

Onderbouwing

De milieukosten voor de verschillende gebouwen in het gebied (uitgedrukt in de MilieuPrestatie Gebouwen of MPG) geven de milieu-impact van de materialen in een gebouw aan. De basis hiervoor is de Europese norm EN-15804, de nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en de Nationale Milieudatabase.

Deze dient opgesteld te zijn middels een van de erkende rekeninstrumenten (GPR Materiaal, MPG Toetshulp, One Click LCA of MRPI-MPG Tool;). Als gedetailleerde data nog niet beschikbaar is, kan op basis van het aantal vierkante meters gebouw en het gebouwtype eventueel ook een inschatting van de verwachte milieu-impact worden gemaakt. Dit met behulp van een materiaalstroomanalyse en een daaraan gekoppelde impactanalyse. 

Voor de openbare ruimte kan de milieu-impact voor de verschillende infrastructurele objecten en objecten worden onderbouwd met een MKI-berekening. Deze dient opgesteld te zijn middels een van de erkende rekeninstrumenten (DuboCalc).

Toelichting

 1. De MPG- en MKI-scores zijn niet altijd bekend in de eerste fase van een gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd kan vroegtijdig vooruitkijken naar de verwachte milieu-impact van de gebouwen en materialisering van de openbare ruimte in het gebied wel helpen om vroeg in het ontwerp te sturen, bijvoorbeeld door beukmaat, overspanningen en vormfactoren in de bouwenvelop of typologieën en het aantal verdiepingen in het stedenbouwkundig plan. 

 2. Voor objecten in de openbare ruimte geeft een gemiddelde waarde weinig inzicht, gezien de diversiteit van het type objecten. Daarom wordt er gekeken naar de MKI van de objecten met de grootste totale MKI-waarde in absolute termen: rijbanen, fietspaden, voetgangersgebieden en voetgangerspaden. 

Vragenlijst projectevaluatie

Milieuprestatie Gebouwen en Milieu Kosten Indicator

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de MPG-score van de gebouwen in het gebied? Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

 • GPR Materiaal
 • OneClick LCA
 • MRPI-MPG Tool
 • Dubocalc

Vraag 2

Welke concrete ambities zijn gesteld omtrent de milieuprestatie (MKI) van de objecten in de openbare ruimte? Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

 • DuboCalc
 • Eigen MKI-berekening

Vraag 3

Wat zijn de meest impactvolle maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de gebouwen in het gebied? Noem er maximaal 3.

Vraag 4

Wat zijn de meest impactvolle maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Noem er maximaal 3.

Realisatiefase

Vraag 1

Wat is de gemiddelde MPG-score per gebouwtypologie in het gebied? Geef dit aan per gebouwtypologie in het gebied.

Verificatiemethode

 • GPR Materiaal
 • MPG Toetshulp
 • OneClick LCA
 • MRPI-MPG Tool

Vraag 2

Wat is de milieuprestatie (MKI) van de objecten in de openbare ruimte? Geef dit aan voor Rijbanen, Voetgangersgebied en -paden en Fietspaden.

Verificatiemethode

 • DuboCalc
 • Eigen MKI-berekening

Vraag 3

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de objecten in de openbare ruimte in het gebied? Noem er maximaal 3.

Vraag 4

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de gebouwen in het gebied? Noem er maximaal 3.