Academie
HNN Infra

Omgang restmateriaal (realisatie)


Bij de realisatie van infrastructuur ontstaat afval. Op projectlocaties is dit vaak opgesplitst in asfalt, betonpuin, staal en overig afval. Na nascheiding wordt dit afval vaak laagwaardig hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering onder nieuw aan te leggen wegen. Met deze indicator maken wij inzichtelijk in welke mate restmateriaal tijdens de realisatie opnieuw wordt ingezet en welke maatregelen zijn getroffen om restmateriaal tijdens de realisatie te voorkomen.

Doel

Zo groot mogelijk aandeel restmateriaal uit realisatie hoogwaardig inzetten

Categorie

Begrip

Methode

Massabalans op basis van aantoonbare afspraken en documentatie

Onderbouwing

Er is geen breedgedragen onderbouwing voor de omgang met afval. Om inzicht te krijgen in hoe met restmateriaal wordt omgegaan tijdens de realisatie, is ook inzicht nodig in de hoeveelheid materiaal (massa) dat op een hoogwaardiger manier dan gebruikelijk wordt ingezet en welke maatregelen zijn genomen om restmateriaal te voorkomen. Dit betreft voor infra-objecten veelal beton, staal, verharding (asfalt, klinkers) grond en zand. Hierbij kan je denken aan maatregelen   als het hergebruiken of standaardiseren van bekistingsmateriaal, het afstemmen van benodigde betonvolumes met de inhoud van betonwagens of het beperken van bepakkingsmateriaal. 

Toelichting

  1. Het aantonen van de hoeveelheid restmateriaal tijdens de realisatie is lastig. Wij vragen daarom (voor nu) een onderbouwing van hergebruik op basis van gemaakte afspraken met de aannemer of met andere afnemers. Daarbij is het criterium of er een bestemming is voor het te hergebruiken materiaal. 

Vragenlijst projectevaluatie

Omgang restmateriaal (realisatie)

Vraag 1

Welke maatregelen zijn er getroffen om restmateriaal tijdens de realisatie waar mogelijk te voorkomen? Benoem er maximaal drie.

Vraag 2

Wat is de hoeveelheid restmateriaal tijdens de realsiatie en welk aandeel hiervan wordt hergebruikt of hoogwaardig gerecycled? Geef dit aan als percentage of hoeveelheid kg.

Verificatiemethode

  • Berekening percentage afval t.o.v. totale realisatie
  • Aantoonbare afspraken met afnemers en verwerkers, waaruit blijkt wat de bestemming van afval is
  • Een overzicht van herbruikbare materialen met bestemming