Academie
HNN Infra

Energietransitie


De materialentransitie heeft een sterke relatie met de energietransitie. Daarnaast bepaalt de energieprestatie van een project soms in belangrijke mate de milieu-impact tijdens gebruik. Dit is met name relevant voor objecten als tunnels en beweegbare bruggen, maar speelt bij alle projectsoorten een rol door de aanwezige verlichting. In Het Nieuwe Normaal vragen we deze daarom uit als ‘context’, en bepalen we hier zelf geen ‘standaard op.

Onderbouwing

Energie is in verschillende mate van belang. Voor tunnels en beweegbare bruggen kan dit een significante milieubelasting veroorzaken, waar bij wegen enkel sprake is van energieverbruik van (zeer zuinige) verlichting en verkeersinstallaties.

De energieprestatie van een project bepaalt dus in sommige gevallen in grote mate de milieu-impact tijdens gebruik; dit is een rechtstreeks gevolg van het energiegebruik. Vanuit dit energieverbruik kan ook inzicht verkregen worden in de gebruiksfase klimaatimpact (CO2-eq).

De Aanpak Duurzaam GWW noemt voor het thema Energie 4 aandachtsgebieden:

  1. energiebesparing
  2. duurzame energie
  3. opslag van energie
  4. transport van energie

Vragenlijst projectevaluatie

Energietransitie

Vraag 1

Zijn er energiebesparende maatregelen toegepast? Zo ja, welke?

Vraag 2

Wat is de maximale jaarlijkse energiebehoefte? [kWh, MKI, tCO2-eq]

Verificatiemethode

  • Voor beweegbare bruggen en tunnels: inschatting verbruik op jaarbasis. Anders niet van toepassing.

Vraag 3

Wat is het aandeel primair fossiel energiegebruik?

Vraag 4

Wat is het aandeel hernieuwbaar opgewekte energie?

Vraag 5

Is er opslagcapaciteit voor energie gerealiseerd binnen het project?