Academie
HNN Infra

Materiaalgebonden CO2-opslag


Om verdere klimaatverandering te voorkomen, is CO2-opname uit de atmosfeer van belang. Materiaalgebonden CO2-opslag geeft aan hoeveel CO2 is opgenomen tijdens de groei van een biobased product, waarmee deze CO2 dus ‘opgeslagen’ ligt in het project gedurende de levensduur.

Doel

Streef naar een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag

Categorie

Indicatie

Methode

Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken (A1-A3, biogenic carbon) met 'set A2’ : EN-15804:A2-productkaarten

Onderbouwing

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet niet alleen de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Het is ook van belang dat CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd. Hierbij is belangrijk dat eerst alle mogelijke inspanningen worden geleverd om uitstoot te verminderen, alvorens daadwerkelijke verwijdering van koolstof kan worden ingezet om de resterende, niet-vermijdbare emissies te compenseren. Materiaalgebonden CO2-opslag is een manier om die niet-vermijdbare uitstoot te verwijderen.

Toelichting

Voor toepassing van deze indicator maken we de volgende keuzes en kanttekeningen:

  1. Het bepalen van de mate van materiaalgebonden CO2-opslag is op dit moment nieuw. Omdat het een belangrijk onderwerp is voor de toekomst van duurzaam werken, nemen we deze wel op in HNN 1.0. Daarbij houden we ruimte voor doorontwikkeling op basis van voortschrijdend inzicht, ook op het gebied van de methode.

Rekenmethodiek materiaalgebonden CO2-opslag

Voor het bepalen van de materiaalgebonden CO2-opslag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-opslag op basis van Modules A1-A3 van de MKI-berekening bij gebruik van de EN-15804:A2-productkaarten. De impactcategorie biogenic carbon (biogene koolstof) geeft inzicht in materiaalgebonden CO2-opslag.

Meer informatie over materiaalgebonden CO2-opslag en de rekenmethodiek is terug te vinden in de onderbouwing [verwijzing].

Vragenlijst projectevaluatie

Materiaalgebonden CO2-opslag

Vraag 1

Wat is de materiaalgebonden CO2-opslag van het project?

Verificatiemethode

  • Modules A1-A3 van de MKI-berekening bij gebruik van de EN-15804:A2-productkaarten

Vraag 2

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO2 op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in het project.