Academie
HNN Infra

Herkomst materialen


De keuze voor het type materiaal is een belangrijk onderdeel van circulair werken. Zo voorkomt toepassing van meer hergebruikt materiaal nieuwe productie, en zorgt toepassing van meer hernieuwbaar (biobased) materiaal voor CO2-vastlegging. Het gaat hier om de herkomst van de benodigde materialen voor de realisatie van het project.

Doel

Streef naar een zo laag mogelijke primaire materiaalvraag

Categorie

Standaard

Methode

Leidraad Meten van circulariteit (Platform CB’23, versie 3.0 )

Onderbouwing

Platform CB’23 beschrijft de herkomst van materialen voor het meten van circulariteit zoals weergegeven in onderstaande figuur. Ze definieert ook de biologische cyclus door indicatoren toe te voegen over hernieuwbaar materiaal. Voor Het Nieuwe Normaal (HNN) sluiten we aan bij de definitie vanuit Platform CB’23 (leidraad Meten van Circulariteit). Daarbij drukken we het percentage uit in massa (ton).

De herkomst van materialen wordt ook inzichtelijk gemaakt in een levenscyclusanalyse (LCA). Ook komt deze terug in onder meer de Material Circularity Indicator (MCI) van de EllenMacArthur Foundation en Granta Design. Zowel LCA’s als de MCI richten zich beperkt op de biologische cycli van de circulaire economie.

Toelichting

Voor toepassing van deze indicator maken we de volgende keuzes en kanttekeningen:

  1. Het sturen op materiaalgebruik gaat altijd in samenhang met sturen op andere indicatoren, zoals de milieu-impact en/of losmaakbaarheid. Ander materiaalgebruik is immers geen doel op zich, maar kan andere ambities en thema’s versterken. 
  2. Er zijn diverse definities over hernieuwbaar materiaal, vaak gekoppeld aan de tijd waarin grondstoffen terug groeien. Wij hanteren een definitie van op een menselijke tijdschaal (in lijn met CB’23 en andere standaarden).
  3. In de praktijk is het onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd hernieuwbaar materiaal (op basis van Platform CB’23) nog niet eenduidig te maken. Dit is daarom niet opgenomen in de vragen.

Vragenlijst projectevaluatie

Herkomst materialen

Vraag 1

Wat is het aandeel hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled materiaal per onderdeel? Geef dit aan op basis van het gewicht per functioneel oppervlak (ton/m2) en percentage van de totale massa (%).

Verificatiemethode

  • Berekening op basis van de leidraad Meten van circulariteit (CB’23, versie 3.0 ) 

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijgedragen hebben aan circulair materiaal? Noem er maximaal 3.

Verificatiemethode

  • BREEAM-NL Sloop en Demontage MAT91
  • Aantoonbare afspraken van elke combinatie sloopmateriaal afnemer (conform BRL SVMS-007, Hoofdstuk 5, bijlage I)
  • Overzicht van herbruikbare materialen met bestemming en eindverwerking
  • Een compleet afvalstoffendossier