Academie
HNN Infra

Klimaatadaptatie


Klimaatadaptatie gaat over de veranderende weerspatronen waar infraprojecten mee te maken krijgen. Denk aan meer extreme temperaturen, meer droogte en meer extreme neerslag.

Onderbouwing

Veranderingen in weerspatronen kunnen onder andere hittestress en wateroverlast (zoals droogte, tekorten en overstromingen) als gevolg hebben. Deels vinden deze hun oorzaak in de infrastructuur.

Infrastructurele projecten bestaan namelijk veelal uit grote verharde oppervlakten. Deze beperken de infiltratie van water naar de grond, met wateroverlast tot gevolg. Ook absorberen ze veel warmte en creëren ze daarmee hittestress. 

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor het gebruik en de veiligheid van infrastructuur. Ook de leefbaarheid van steden verslechtert door hittestress. Een brug kan bijvoorbeeld uitzetten door hitte en daardoor vast komen te zitten. En een weg kan door plasvorming bij extreme regenval geblokkeerd raken.

Om het gebruik en de veiligheid van onze infrastructuur in de toekomst te garanderen, is het daarom belangrijk om rekening te houden met deze effecten.

Vragenlijst projectevaluatie

Klimaatadaptatie

Vraag 1

Welke maatregelen zijn getroffen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan?

Oppervlak groen;

Aantal bomen;

Anders, namelijk...

Verificatiemethode

  • AERIUS-berekening

Vraag 2

Infiltratie;

Buffercapaciteit;

  • Anders, namelijk […].