Academie
HNN Infra

Losmaakbaarheid


De losmaakbaarheid van onderdelen is belangrijk om tussentijdse aanpassing van het project mogelijk te maken, onderhoud te vereenvoudigen en toekomstig hergebruik van onderdelen mogelijk te maken. Sturen op losmaakbaarheid is daarom een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Normaal.

Doel

Streef naar zo hoog mogelijke losmaakbaarheid

Categorie

Indicatie

Methode

Losmaakbaarheidsindex GWW, nadruk op kwalitatieve inzichten

Onderbouwing

Losmaakbaarheid is de mate waarin een product in een project demontabel is. Een losmaakbaar product of project heeft een hogere hergebruikpotentie, is gemakkelijker te onderhouden, is meer adaptief en maakt alternatieve verdienmodellen mogelijk.

Voor de GWW is de beoordelingsmethode Losmaakbaarheid in de GWW opgesteld. Tijdens het opstellen van de beoordelingsmethode zijn keuzes gemaakt om de meetmethode te vereenvoudigen op 4 onderwerpen:

  1. type verbinding
  2. toegankelijkheid van de verbinding
  3. randopsluiting
  4. doorkruisingen

Er zit overlap tussen Losmaakbaarheid en Aanpasbaarheid van functie, doordat een losmaakbaar ontwerp eenvoudiger aanpasbaar is. De losmaakbaarheid richt zich echter uitsluitend op verbinding van onderdelen. Aanpasbaarheid van functie is breder, omdat ook strategische ontwerpbesluiten op basis van toekomstscenario’s een rol spelen. Bovendien is aanpasbaarheid van functie gericht op objectniveau in tegenstelling tot onderdeelniveau voor losmaakbaarheid. 

Toelichting

Voor toepassing van deze indicator maken we de volgende keuzes en kanttekeningen:

  1. Omdat losmaakbaarheid per verbinding beoordeeld wordt en het aantal verbindingen per object veel kan verschillen, vragen we de gemiddelde losmaakbaarheidsindex van het gehele project uit.
  2. De formules achter het bepalen van een losmaakbaarheidsindex zijn met een praktische benadering tot stand gekomen. Er is geen breedgedragen onderbouwing over welke factoren meer of minder belangrijk zijn.
  3. Het bepalen van de losmaakbaarheidsindex wordt niet gewogen in de beoordelingsmethode; het gebruik van wegingsfactoren als massa en MKI is hiervoor nog niet voldoende onderbouwd. Deze methode is nog nieuw en daardoor nog niet lang in gebruik.
  4. De focus ligt voor deze indicator op kwalitatief inzicht in maatregelen, gezien de beperkte ervaring met kwantitatieve indicatoren.

Vragenlijst projectevaluatie

Losmaakbaarheid

Vraag 1

Wat is de mate van losmaakbaarheid van de verschillende lagen van het project?

geef dit aan op basis van de Losmaakbaarheidsindex (LI)

Verificatiemethode

  • Berekening, op basis van beoordelingsmethode voor losmaakbaarheid in GWW (circulairebouweconomie.nl)

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan een hoge mate van losmaakbaarheid? Noem er maximaal drie