Academie
HNN Gebouw

Sociaal


In een circulaire economie werken we niet alleen zonder afval, maar ook zonder uitval. Participatie is essentieel om projecten te realiseren die passen bij de daadwerkelijke behoefte. Zowel re-integratie als participatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Vanuit HNN verkennen we of er een relatie is met de maatschappelijke ambitie om inclusief te werken.

Onderbouwing

Er zijn talloze manieren waarop het belang van re-integratie en participatie is onderbouwd. Van betekenisvol werk en meer waardering tot beter passende gebouwen en leefomgevingen waar mensen écht eigenaarschap bij voelen: de voordelen zijn rijk en divers.

Het Nieuwe Normaal

Vragenlijst projectevaluatie

Sociaal

Re-integratie

Vraag 1

Welke taken/werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen die willen re-integreren?

Vraag 2

Hoe groot is deze inzet ten opzichte van het aantal arbeidsplaatsen?

Vraag 3

In hoeverre is de inzet van mensen die willen re-integreren in beeld bij ketenpartners?

Participatie

Vraag 4

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) meedenken?

Vraag 5

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) meebeslissen?

Vraag 6

Op welke onderwerpen kunnen gebruikers (zoals bewoners en werknemers) meewerken?