Academie
HNN Gebouw

Adaptief vermogen


Het adaptief vermogen bepaalt het vermogen van een gebouw om zich aan te passen aan toekomstige behoeften en functies. Het omvat het strategisch ontwerpen van gebouwen en analyseren en waarderen van de bestaande voorraad. Het doel is dat gebouwen eenvoudig kunnen reageren op wijzigingen in functie-eisen, zowel binnen de oorspronkelijke gebruiksfunctie als voor mogelijke toekomstige herbestemming. De potentiële levensduur van een gebouw wordt hiermee verlengd.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo groot mogelijke mate van adaptief vermogen

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen (versie 2.0, Q1 2024 beschikbaar)

Eenheid

%

Onderbouwing

Adaptief vermogen richt zich op het vermogen van een gebouw om flexibel te reageren op nieuwe eisen. Dit adaptief vermogen van een gebouw wordt bepaald door 2 dynamieken:

  1. Gebruiksdynamiek - Hierbij gaat het om een verandering van eisen binnen de huidige gebruiksfunctie.
  2. Herbestemmingsdynamiek - Dit gaat om de eisen die aan een gebouw worden gesteld vanuit de behoefte om ook andere gebruiksfuncties te kunnen huisvesten.

De indicator Adaptief vermogen wordt uitgedrukt als een totaalscore van deze 2 dynamieken.

Toelichting

  1. In 2022 ontwikkelden DGBC en W/E Adviseurs een nieuwe rekenmethodiek: de Methode Adaptief Vermogen Gebouwen. Omdat deze zowel voor de utiliteit- als de woningbouw van toepassing is, hebben we hier binnen HNN voor gekozen. Kanttekening: de rekenmethodiek sluit niet op alle onderdelen goed aan bij grondgebonden woningen, en de tool kan op onderdelen subjectief ingevuld worden.
  2. De Methode Adaptief Vermogen Gebouwen is een deeluitwerking van de brede methode die is beschreven in het rapport Gebouwen met Toekomstwaarde. In HNN is gekozen om aan te sluiten bij de methode Adaptief Vermogen Gebouwen omdat deze methodiek toepasbaar gemaakt is in de praktijk.
  3. Voorheen werd vooral MAT8 (BREEAM-NL) toegepast, in de nieuwe richtlijn is deze veranderd naar WST 06. Partijen die hebben gerekend aan de mate van adaptief vermogen, zijn gewend om hiermee te rekenen. Er is dus nog nauwelijks data op basis van de nieuwe rekenmethodiek. Deze methode is echter alleen geschikt voor utiliteitsbouw en heeft een relatief beperkt aantal criteria. Deze is daardoor niet geschikt voor de scope van HNN.
  4. De mate van adaptief vermogen is ook onderdeel van het Europese LEVEL(s)-raamwerk voor duurzame gebouwen. Adaptiviteit is in dit raamwerk gevat in de Indicator 2.3 (level 2) Design for adaptability and renovation.
  5. De huidige methode Adaptief Vermogen Gebouwen wordt door OMRT, Brink, DGBC en W/E ontwikkeld naar een geharmoniseerde methode, versie 2.0. De methode is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar.. Om de methodiek effectief toe te passen in de praktijk wordt de markt uitgenodigd om tools te ontwikkelen in lijn met de methodiek. Een beschikbare tool is de tool Adaptief Bouwen (OMRT) die is gebaseerd op de (nieuwe) methodiek. In de toekomst worden mogelijk meer tools gepubliceerd.

Downloads

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen
Meer informatie

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Adaptief vermogen

Vraag 1

Wat is de mate van adaptief vermogen van het gebouw?

Verificatiemethode

  • GPR Gebouw (Rekenmethodiek Adaptief Vermogen)
  • Tool Adaptief Bouwen (OMRT) (op termijn beschikbaar)
  • Eigen berekening op basis van Rekenmethodiek Adaptief Vermogen

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan de adaptiviteit? Noem maximaal 3.