Academie
HNN Gebouw

Hergebruikpotentie


Hergebruik en recycling van producten en materialen is essentieel in een circulaire economie. Daarom moet hoogwaardig hergebruik mogelijk zijn wanneer nieuwe gebouwen het einde van hun levensduur bereiken. Alleen zo kunnen we met minimale impact de toekomstige bouw realiseren.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo groot mogelijke hergebruikpotentie

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Verwerkingsscenario’s einde levensduur (EPD, fase C3 - C4)

Eenheid

%

Onderbouwing

De hergebruikpotentie geeft het einde-levensduurscenario van producten weer als massapercentage. Het einde-levensduurscenario wordt uitgedrukt in: 

  • Hergebruiken: materiaal waarvan hergebruik van de bouwcomponenten, -producten of -elementen het meest realistische scenario is. 
  • Recyclen: materiaal waarvan recycling het meest realistische scenario is. 
  • Verbranden: materiaal waarvan verwerking in een verbrandingsoven voor energiewinning het meest realistische scenario is. 
  • Storten: materiaal waarvan afvoer naar de stort het meest realistische scenario is.

De indicator Hergebruikpotentie in HNN is de som van het massapercentage met een hergebruik- en recyclingscenario.

Toelichting

  1. In de basis wordt de hergebruikpotentie berekend met forfaitaire waarden voor het einde-levensduurscenario. Deze waarden volgen uit het afvalscenario van een Levenscyclusanalyse (LCA). Producenten kunnen afwijken van deze forfaitaire waarden met een eigen onderbouwing, die wordt erkend door een onafhankelijk (LCA-)expert. 
  2. Het is onmogelijk om het daadwerkelijke einde-levensduurscenario te bepalen voor individuele bouwproducten en -materialen in gebouwen. Dit valt namelijk buiten de directe invloed van de ontwerpende en bouwende partij; het is immers niet met zekerheid te stellen wat er over tientallen jaren gebeurt en welke (nieuwe) technieken dan worden toegepast. Deze waarde blijft daarom een inschatting.
  3. Deze indicator sluit aan bij de leidraad Meten van Circulariteit van Platform CB’23, versie 2.0. Sindsdien is versie 3.0 van deze leidraad verschenen en is de methodiek veranderd; de hergebruikpotentie is gecombineerd met onder meer aspecten die raken aan de losmaakbaarheid en het toekomstig waardebehoud. Om binnen HNN overlap tussen de verschillende indicatoren te voorkomen, is gekozen hier met HNN 1.0 niet bij aan te sluiten.

Links

Vragenlijst projectevaluatie

Hergebruikpotentie

Vraag 1

Wat is de hergebruikpotentie van de toegepaste materialen voor het gehele gebouw en per gebouwlaag? Geef dit aan op basis van het gewicht (kg).

Verificatiemethode

  • BCI Gebouw
  • Eigen berekening op basis van levenscyclusanalyses (LCA). 
  • Anders, namelijk …

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste materialen met een hoge hergebruikpotentie? Noem er maximaal 5.