Academie
HNN Gebouw

Water


Het watergebruik van een gebouw is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsprestatie. Zoet water wordt immers schaarser als gevolg van hogere temperaturen en langer aanhoudende droogtes. Omdat de omgang met zoet water sterk gebouw- en regiospecifiek is, is het lastig hier een eenduidige richting voor te geven. Daarom vragen we dit thema in HNN uit als ‘context’ en bepalen we hier zelf geen standaard op.

Onderbouwing

In landelijke regelgeving worden op dit moment geen eisen gesteld aan het waterverbruik. Wel wordt binnen BREEAM gevraagd naar enkele prestaties op het gebied van water. Andere methoden hebben hier nog geen expliciete KPI’s op ontwikkeld.

Met HNN sluiten we aan bij de vragen die worden gesteld vanuit BREEAM om zo de duurzame context te kunnen bepalen en aan te sluiten op gehanteerde methoden.

Het Nieuwe Normaal

Vragenlijst projectevaluatie

Water

Vraag 1 (utiliteit)

Wat is het waterverbruik van het hele gebouw? 

Gebruik hiervoor de BREEAM WAT 01-rekentool. Deze methode beoordeelt de waterefficiëntie in de meest voorkomende gebouwtypen. De rekentool berekent het waterverbruik op grond van de standaardgegevens voor sanitaire voorzieningen en de bezettingsgraad van het gebouw. 

Verificatiemethode

  • BREEAM WAT 01 rekentool
  • Eigen berekening (geen verificatiemethode)

Vraag 2 (Woning/Utiliteit)

Wat is het aandeel van het totale waterverbruik dat afkomstig is van regen- en grijswater?

Vul een percentage in, waarbij het waterverbruik afkomstig van regen- en grijswater uitgedrukt is als percentage van het totale waterverbruik.

Verificatiemethode

Eigen berekening (geen verificatiemethode)