Academie
HNN Gebouw

Materiaalgebonden CO2-opslag


Voor het voorkomen van verdere klimaatverandering is CO2-opname aan hoeveel CO2 is opgenomen tijdens de groei van een biobased product, waarmee deze CO2 dus ‘opgeslagen’ ligt in het gebouw gedurende de levensduur. Materiaalgebonden CO2-opslag wordt ook wel Construction Stored Carbon (CSC) genoemd.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag

Categorie

Indicatie

Meet-/Bepalingsmethode

Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen

Eenheid

ton CO2-eq

Onderbouwing

De opslag van CO2 is ontzettend belangrijk om verdere klimaatverandering te voorkomen. De langdurige opslag van CO2 in gebouwen door de toepassing van biobased bouwmaterialen (zoals hout en vezelgewassen) draagt daaraan bij. Op korte termijn is de opslag van CO2 een manier om de resterende uitstoot te compenseren; op langere termijn is het een manier om netto CO2 uit de atmosfeer te halen.​​

Het Nieuwe Normaal
Toelichting
  1. Het berekenen van de mate van CO2-opslag in gebouwen is relatief nieuw. De meet- en bepalingsmethoden hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling. 
  2. Voor het bepalen van de CO2-opslag, hanteren we op dit moment de rekenmethodiek die - in opdracht van het Ministerie van BZK - is opgesteld door SGS Search: Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen. De doorontwikkeling van deze methodiek wordt meegenomen in nieuwe versies van HNN. Voor de data rondom de CO2-opslag gaat deze methodiek uit van de productkaarten in de Nationale Milieudatabase.
  3. In de huidige bepalingsmethode ontbreekt de vastleggingsfactor. Dit is de compensatie voor CO2-uitstoot die het gevolg is van het oogsten en verwerken van hout. Zoals rotting van wortelstelsel en verbranding van bast. Deze vastleggingsfactor is cruciaal om te kunnen rekenen met de juiste hoeveelheid CO2-opslag.

Downloads

Onderzoeksrapport koolstofvastlegging bio-based materialen

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Materiaalgebonden CO2-opslag

Vraag 1

Wat is de materiaalgebonden CO2-opslag van het gebouw?

Geef dit aan in ton CO2-eq.

Verificatiemethode

  • Berekening op basis van Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased bouwmaterialen
  • BCI Gebouw
  • Anders, namelijk….

Vraag 2

Welke natuurlijke (biobased) materialen zijn toegepast om CO2 op te slaan? Noem de belangrijkste 3, inclusief hun functie in het gebouw.