Academie
HNN Gebouw

Raamwerk


Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, eenduidige taal op circulair bouwen. Het raamwerk van HNN bestaat uit 3 thema’s en 9 indicatoren. Iedere indicator heeft een circulair ontwerp- en bouwprincipe.

Raamwerk HNN Gebouw 1.0

1.0
Thema
IndicatorOntwerp- en bouwprincipe
Milieu-impact
MilieuPrestatie Gebouw (MPG)Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke Milieuprestatie Gebouw (MPG)
Materiaalgebonden CO2-uitstootOntwerp en bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot (embodied carbon)
Materiaalgebonden CO2-opslag Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag (embedded carbon)
Materiaalgebruik
Herkomst MaterialenOntwerp en bouw met zo veel mogelijk materialen van verantwoorde herkomst: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar
Gezonde materialenOntwerp en bouw met zo veel mogelijk gezonde materialen
Omgang restmateriaal bouwOntwerp en bouw met zo min mogelijk restmateriaal tijdens de bouw
Waardebehoud
Adaptief vermogenOntwerp en bouw met een zo groot mogelijke mate van adaptief vermogen
LosmaakbaarheidOntwerp en bouw met een zo hoog mogelijke losmaakbaarheid
HergebruikpotentieOntwerp en bouw met een zo groot mogelijke hergebruikpotentie

Het Nieuwe Normaal in context

De eenduidige taal van Het Nieuwe Normaal bestaat uit 9 indicatoren. Die vinden echter plaats in een Duurzame context, waarin ook energie, water en stikstofuitstoot relevant zijn. Daarnaast zijn er een aantal Versnellers van de transitie naar een circulaire bouw: sociale aspecten als re-integratie en participatie, en het management van het bouwproject.