Academie
HNN Gebouw

Herkomst materialen


De keuze voor het type materiaal is een belangrijk onderdeel van circulair bouwen. De toepassing van hergebruikte onderdelen of gerecyclede (secundaire) materialen voorkomt nieuw materiaalgebruik. En gebruik van materialen van hernieuwbare grondstoffen vervangt de noodzaak voor niet-natuurlijk materiaalgebruik.

Materialen met een verantwoorde herkomst hebben daarom een hergebruikte of gerecyclede oorsprong, of zijn vervaardigd van hernieuwbare grondstoffen.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo'n hoog mogelijk aandeel verantwoorde herkomst materialen: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar

Categorie

Standaard

Meet-/Bepalingsmethode

CB ‘23 Leidraad meten van circulariteit, versie 3.0

Eenheid

% massa hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled

Onderbouwing

De indicator Herkomst materialen draagt bij aan een lagere milieu-impact door de inzet van materialen met een circulaire oorsprong. De herkomst van materialen is uitgedrukt in een massapercentage, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:  

 • Nieuw: materiaal geproduceerd uit primaire grondstoffen. 

 • Hergebruikt: materiaal dat deel uitmaakt van een samengesteld(e) bouwcomponent, -product of -element dat als geheel opnieuw wordt gebruikt voor dezelfde functie na een eerdere toepassing. 

 • Gerecycled: materiaal dat na gebruik een recyclingproces heeft ondergaan en opnieuw wordt toegepast in een bouwcomponent, -product of -element. 

 • Hernieuwbaar: materiaal afkomstig van levende organismen dat op een menselijke tijdschaal wordt geteeld, natuurlijk wordt aangevuld of natuurlijk wordt gereinigd.

De indicator Herkomst materialen is de som van het percentage Hergebruikt en Gerecycled en Hernieuwbaar.

De herkomst van materialen wordt inzichtelijk gemaakt in een levenscyclusanalyse (LCA). Ook komt deze terug in onder meer de Material Circularity Indicator (MCI) van de EllenMacArthur Foundation.

Platform CB ’23 definieert de biologische cyclus door indicatoren toe te voegen over hernieuwbaar materiaal. Voor HNN sluiten we aan bij deze definitie vanuit CB’23 (leidraad Meten van Circulariteit). Daarbij drukken we het percentage uit in massa (kg).

Toelichting

 1. Er zijn diverse definities van hernieuwbaar materiaal, vaak gekoppeld aan de tijdsspanne waarin grondstoffen teruggroeien. Wij hanteren de definitie van 'op een menselijke tijdschaal', in lijn met CB’23 en andere standaarden. 
 2. In HNN wordt het percentage uitgedrukt in massa (kg). Daarmee sluit de indicator aan bij CB’23 en het Europese LEVEL(s)-raamwerk, dat mede de basis vormt voor de Europese Taxonomie voor duurzame investeringen. In de praktijk is er onderscheid tussen de manier waarop inzichten eenvoudig op te halen zijn:
  • Gerecyclede en hergebruikte materialen en producten zijn veelal eenvoudig in massa uit te drukken, omdat deze stromen variëren in materiaalsamenstelling en gezamenlijk worden uitgedrukt in gewicht.
  • Hernieuwbare (bio-based) materialen zijn vaak een monostroom (één materiaal), waardoor het volume en de massa relatief eenvoudig in elkaar om te rekenen zijn.

Vragenlijst projectevaluatie

Herkomst materialen

Vraag 1

Wat is het aandeel hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled en nieuw materiaal op gebouwniveau en per systeemlaag? Geef dit aan op basis van het gewicht (kg).

Verificatiemethode

 • BCI Gebouw
 • Eigen berekening op basis van de leidraad Meten van circulariteit (CB’23, versie 2.0)
 • Anders, namelijk...

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijgedragen hebben aan circulair materiaal? Noem er maximaal 3.