Academie
HNN Gebouw

Toxiciteit


Type Indicator

Indicatie: uitvragen van kwantitatief resultaat

Onderbouwing

Toxiciteit wordt gedefinieerd als de mate waarin een stof of een bepaalde omgeving schadelijk kan zijn voor een organisme, inclusief menselijke wezens, dieren en planten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen humane en ecologische toxiciteit. De verschillen worden hieronder toegelicht:

 • Humane toxiciteit is het vermogen van een stof of een product om schadelijk te zijn voor de gezondheid van mensen. De mate van humane toxiciteit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de dosis, de duur van de blootstelling, de wijze van blootstelling en individuele gevoeligheid. 
 • Ecologische toxiciteit is het vermogen van een stof of een product om schadelijk te zijn voor het milieu. Ecologische toxiciteit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de afbreekbaarheid van de stof, de mate van verspreiding in het milieu, de effecten op verschillende organismen en de ecologische impact op de lange termijn.

Het belangrijkste verschil tussen humane en ecologische toxiciteit is de schaal van de impact. Echter zijn deze twee vormen van toxiciteit vaak verweven en kunnen elkaar daardoor beïnvloeden.

Toelichting

Voor de indicator maken we de volgende kanttekeningen:

 1. De MPG stelt eisen aan de totale milieu-impact en geeft inzicht in hoeveelheden/effecten van verschillende milieu-impactcategorieën met betrekking tot toxiciteit, maar stelt geen eisen aan toxische stoffen. 
 2. Inzicht in chemische samenstellingen van producten is nodig om vast te stellen of het product toxische stoffen bevat. Er zijn verschillende productpaspoorten bijv. Product Circularity Data Sheet (PCDS), Material Safety Data Sheets (MSDS), LCA’s en EPD’s.
 3. Er zijn geen sluitende lijsten van ‘verboden’ materialen. Wel bestaan er verschillende lijsten die toxische stoffen beschrijven voor mens en milieu: Restricted substances C2C, Living Building Challenge’s Red, REACH, LEVELS, RoHS, SVHC, EPA-toxics.
 4. Er zijn certificaten beschikbaar die producten toetsen op zowel humane als ecologische toxiciteit, zoals: Material Health Certificate (o.b.v. Cradle2Cradle), Natureplus, Declare-certificering, ECOLOGO en M1-certificering (Fins). 
 5. Er zijn nationale en internationale keurmerken voor VOS-emissie (Vluchtige Organische Stoffen) vrije producten, bijv. Indoor Air Comfort Gold/ Eurofins (Europees)), AgBB-schema (Duits) en Greenguard-certificering (VS).  
 6. Er zijn drie beoordelings- en certificeringssystemen die betrekking hebben op de gezondheid en duurzaamheid van gebouwen: HEA02 (BREEAM), A01 (WELL) en Gezonde Woningkeur. Deze zijn met name gericht op de binnenmilieukwaliteit en het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
 7. Op dit moment is er geen eenduidige methodiek voor toxiciteit in (bouw)materialen. In de doorontwikkeling van HNN zullen we de ontwikkelingen in de markt nauwkeurig in de gaten houden. 

Downloads

Verkenning Circular buildings
Meer informatie

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Toxiciteit

Vraag 1

 1. Van hoeveel producten in het gebouw zijn de chemische stoffen tot 1000 ppm (0,1%) in productsamenstellingen vermeld? 
 2. Geef de verificatiemethode*(LCA, EPD, MSDS, PCDS of anders)*
 3. Uploaden van de bewijslast 

Vraag 2

 1. Hoeveel producten hebben een gezondheidscertificaat voor zowel ecologische als humane toxiciteit? 
  (uitvragen per S-laag)
 2. Geef verificatiemethode
  (Material Health Certificate, Natureplus, Declare-, ECOLOGO, M1-certificering of anders)
 3. Uploaden van de bewijslast

Vraag 3

 1. Hoeveel producten hebben een VOS-emissie vrij keurmerk? (uitvragen per S-laag)
 2. Geef verificatiemethode
  ​​​​​​​Indoor Air Comfort Gold/ Eurofins (Europees)), AgBB-schema, Greenguard-certificering of anders.
 3. Uploaden van de bewijslast

Vraag 4

Voldoet de luchtkwaliteit aan een van onderstaande  emissienormen:

 • BREEAM HEA02 (o.a. kantoren)

 • WELL A01 (o.a. kantoren & woningen)

 • Gezonde Woning Keur (woningen)

 • Niet van toepassing op dit moment

Vraag 5

Is toxiciteit op een andere manier onderdeel geweest van het ontwerp(proces)? Zo ja, op welke manier?