Academie
HNN Uitgangspunten

Uitgangspunten


Geen totaalscore

De prestaties zijn van toepassing op individuele onderwerpen, en dus niet te combineren tot 1 score. Het zijn immers verschillende aspecten met verschillende eenheden. De prestaties hebben ook geen onderlinge rangorde. Zie het raamwerk is als een ‘tienkamp’, waarbij de verschillende sporten (indicatoren) naast elkaar bestaan. Je moet je kwalificeren op elke afzonderlijke sport - oftewel, voldoen aan het basisniveau op alle indicatoren. Vervolgens kan elk project en/of organisatie op een aantal indicatoren uitblinken.

Bestaande methodieken

Circulair bouwen is natuurlijk nieuw, maar bij het opstellen van het raamwerk van Het Nieuwe Normaal (HNN) is getracht zo veel mogelijk te verwijzen naar bestaande methodieken en instrumenten. Zo willen we de haalbaarheid van de implementatie van circulair bouwen in de praktijk vergroten.

Lerende aanpak

In de transitie naar circulair bouwen, willen we transparant zijn over de lessen die we leren. Daarom delen we doorlopend nieuwere (concept)versies van HNN, waarin we het raamwerk periodiek actualiseren op basis van ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. 

Tussentijds inzicht

Om al voor de lancering van HNN 1.0 inzicht te bieden in wat er mogelijk is, publiceerden we conceptversies met verschillende circulaire prestaties. Deze geven een indicatie van welke resultaten mogelijk zijn, maar vormen niet het definitieve prestatieniveau.

Praktijkervaringen staan centraal

Het uitvoeren van evaluaties doen we zowel met partners binnen het Samen Versnellen-programma als daarbuiten. Alle prestaties komen dus voort uit projecten die in de praktijk worden gerealiseerd (evaluatie na afronding DO) of zijn gerealiseerd (evaluatie na oplevering).