Academie
HNN Aanleiding

Aan de slag


Het Nieuwe Normaal is de nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Deze standaard heeft concreet 2 resultaten:

  • Een eenduidige taal creëren op circulair bouwen: wanneer we spreken over ‘circulair bouwen’, gaat het om de combinatie van de opgenomen onderwerpen.
  • Komen tot een eenduidig prestatieniveau op deze verschillende onderwerpen.

Totstandkoming

Het Nieuwe Normaal komt tot stand op basis van projectevaluaties. De praktijkervaringen uit die evaluaties vormen de basis voor de op te stellen prestatieniveaus.

Het raamwerk is opgesteld door Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. Wetenschappers van de TU Delft zijn intensief betrokken bij de onderbouwing van de gekozen onderwerpen, indicatoren en meet- en bepalingsmethoden. Zij hebben vanuit verschillende vakgebieden bijgedragen middels onderzoek naar eenduidige meetbaarheid en aansluiting bij onderbouwingen vanuit de wetenschappelijke literatuur.

Eindresultaat: 7 december 2023

Op 7 december 2023 presenteren we Het Nieuwe Normaal 1.0. Alle partijen die direct en indirect hebben meegewerkt aan het raamwerk vragen we om het raamwerk te bekrachtigen; om de inhoud mee te nemen op projecten en te implementeren in de lijnorganisaties. Alleen zo wordt Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal in de sector.