Het Nieuwe Normaal
Betaversie

Aan de slag


Met Het Nieuwe Normaal werken we toe naar een eenduidige taal en nieuwe standaard op het gebied van circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.

Het Nieuwe Normaal wordt een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Deze standaard heeft concreet 2 resultaten:

  • Een eenduidige taal creëren op circulair bouwen; wanneer we spreken over ‘circulair bouwen’, gaat het om de combinatie van de opgenomen onderwerpen.
  • Komen tot een eenduidig prestatieniveau op de verschillende onderwerpen.

Totstandkoming

Het Nieuwe Normaal komt tot stand op basis van projectevaluaties. De praktijkervaringen uit die evaluaties vormen de basis voor de op te stellen prestatieniveaus.

Het raamwerk is opgesteld in samenwerking tussen Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. Wetenschappers van de TU Delft zijn intensief betrokken bij de onderbouwing van de gekozen onderwerpen, indicatoren en meet- en bepalingsmethoden. Zij hebben vanuit verschillende vakgebieden bijgedragen middels onderzoek naar eenduidige meetbaarheid en aansluiting bij onderbouwingen vanuit de wetenschappelijke literatuur.

Eindresultaat: 7 december 2023

Op 7 december 2023 presenteren we Het Nieuwe Normaal 1.0. Alle partijen die direct en indirect hebben meegewerkt aan het raamwerk vragen we om het raamwerk te bekrachtigen; om de inhoud mee te nemen op projecten en te implementeren in de lijnorganisaties.