Het Nieuwe Normaal
Betaversie

Raamwerk


Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal voor circulair bouwen bestaat uit 3 delen. Het centrale deel is de ‘standaard’, Het Nieuwe Normaal op het gebied van materialen. Daarnaast wordt de duurzame context uitgevraagd, binnen de thema’s energie, water en stikstof. Ook zijn er ‘versnellers’ in de transitie naar circulair bouwen. Dit zijn sociale aspecten en het management van het bouwproject.
ThemaOnderwerp
Het Nieuwe Normaal
Milieu-impact & materiaalgebruik
Milieu-impact (MPG)De totale milieu-impact over de gehele levensduur van het bouwwerk
Materiaalgebonden CO2-uitstootDe CO2-impact van de productie van gebouwmaterialen en -onderdelen, inclusief het bouwproces
Materiaalgebonden CO2-opslag De CO2-opslag in bouwmaterialen, voornamelijk in biobased producten
Materiaalgebruik De totale hoeveelheid gebruikt materiaal (nieuw, hergebruikt of biobased)
HergebruikpotentieDe mate waarin producten, onderdelen of materialen aan het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden
Gebouwflexibiliteit
Adaptief vermogenDe mate van aanpasbaarheid van een gebouw tijdens de levensduur, bijvoorbeeld naar nieuwe functies
LosmaakbaarheidDe mate waarin producten, onderdelen en materialen onderling losmaakbaar zijn
Omgang restmateriaal
Omgang restmateriaal (bouw)De mate waarin restmateriaal vanuit de bouw opnieuw wordt toegepast
Omgang restmateriaal (sloop)De mate waarin restmateriaal vanuit sloop opnieuw wordt toegepast
Gezonde Materialen
ToxiciteitHet aantal producten of materialen dat niet-toxisch is
Duurzame context
Energie
Energiebehoefte (BENG-1)De totale energievraag van het gebouw
Primair fossiel energieverbruik (BENG-2)De totale benodigde fossiele energiebehoefte van het gebouw
Hernieuwbaar opgewekte energie (BENG-3) De totale hoeveelheid op te wekken duurzame energie op of aan het gebouw
Water
WaterverbruikDe mate van toepassing van grijs water
Stikstof
BouwlogistiekDe mate van optimalisatie van bouwlogistiek om uitstoot te verminderen
BouwmethodiekDe mate van optimalisatie van bouwmethodiek om uitstoot te verminderen
Versnellers
Sociaal
Re-integratieHet aandeel werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt dat reïntegreert in het project
ParticipatieDe mate waarin bewoners of werknemers kunnen meedenken, meebeslissen en meewerken
Management
UitvraagDe wijze waarop de uitvraag circulaire ambities stimuleert
Contractuele afsprakenDe wijze waarop circulaire prestaties juridisch of financieel zijn geborgd in contracten
SamenwerkingsdynamiekDe wijze waarop partijen oplossingsgericht en met onderling vertrouwen samenwerken
Interne organisatieDe mate van steun vanuit de eigen organisaties van opdrachtgevers en -nemers